top of page

HÄLSOANALYS - FINNER ORSAK TILL PROBLEM

BioBalans erbjuder dig en hälsoanalys / hälsokontroll som finner bakomliggande orsaker till ett symptom och ger dig möjlighet att få detta behandlat. Undersökningen är exakt och individuell och du följer hela undersökningen på storbild. Inga förberedelser från din sida behövs.

KOM SOM DU ÄR

Säkerhet

Hälsokontrollen avger ingen strålning och har ingen skadlig inverkan på organismen. Därför är denna typ av undersökning ofarlig även för barn och gravida kvinnor. Undersökningen ger inga biverkningar och har många fördelar jämfört med traditionella undersökningar. En av de viktigaste fördelarna är att man får reda på om ett organ är svagt och har nedsatt funktion, även om det inte finns någon annan indikation på sjukdom. Denna typ av apparatur är en av få tekniker som kan hitta problem och svagheter så lätt och så tidigt i sjukdomsförloppets cykel.

Till skillnad från konventionella ”hälsoundersökningar” inriktar BioBalans sig på undersökningar av kroppen på cellulär nivå. Detta görs med högteknologisk kliniskt testad apparatur som kan läsa av hela kroppen. En utförlig avläsning och analys av din kropp finner orsakerna till eventuella symptom. Här nedan finner du ett axplock av de fördelar den här typen av undersökning har.

Fördelar

 • Undersökningen är helt smärtfri och sker bekvämt sittande

 • Inga förberedelser från din sida är nödvändiga

 • Undersökningen är exakt och individuell

 • Hela kroppen kan undersökas

 • Hittar de dolda orsakerna bakom symptomen

 • Hittar allergier och överkänslighet mot livsmedel

 • Individuell testning av den mest lämpliga terapin

 • Du följer undersökningen på stor skärm

Vi kan testa

 • allergener & intoleranser

 • toxiner & föroreningar

 • mikroorganismer & parasiter

 • bakterier

 • virus

 • svamp

 • födoämnen

VANLIGA FRÅGOR

Hur fungerar det
Kroppens förmåga att reagera på elektromagnetisk stimuli kan användas till något väldigt positivt. På sjukhus använder man idag t ex MR, ultraljud, EKG, EEG osv som är frekvensbaserade avläsningssystem som varit i bruk under flera årtionden. Men det finns betydligt nyare teknologier som kan ge en mer noggrann information och som också kan trigga processer i kroppen. Sjukvården idag använder sig tyvärr inte av den senaste tekniken för att avläsa eller trigga kroppens egna processer. Hos BioBalans ges du däremot möjligheten att bli undersökt med apparatur som används på sjukhus i andra länder såsom Ryssland, Israel, Japan, Brasilien och många fler. Alla celler i en levande organismer ger ifrån information i form av elektromagnetiska signaler. Dessa signaler innehåller information om i vilket skick cellen är. En sjuk cell sänder ut annorlunda information jämfört med en frisk. Detta innebär att alla vävnader, organ, celler, gener, molekyler och atomer har ett unikt mönster av elektromagnetisk frekvens.

Hur går det till

Undersökningen är helt smärtfri och genomförs bekvämt sittande. Trigger-sensorer placeras på ditt huvud och läser av elektromagnetiska frekvenser från hjärnstammen av det organ eller vävnad som vi vill läsa av. Signalerna skickas sedan vidare till en apparatur som förstärker signalerna, och som i sin tur analyseras av en speciell programvara i en dator. Du ser i realtid vilket organ eller vävnad som skannas och kan också se biologiskt aktiva punkter i organet eller vävnader som läses av. Tack vare en oerhört omfattande databas där alla frekvenser för både friska och sjuka organ samt vävnader finns lagrade kan vi evaluera det område vi undersöker med stor precision. Undersökningen tar även hänsyn till ålder och kön.

Vad går att utläsa av en undersökning
Undersökningen ger oss detaljerad information om tillståndet i den vävnad vi läser av ända ner till molekylär nivå. Dvs. vi har möjligheten att läsa av RNA, DNA och kromosomer. Vi kan då se de allra tidigaste stadierna av en eventuellt pågående sjukdom eller information om eventuell sjukdom på kort eller lång sikt. Apparaturen berättar med precision hur allvarlig en obalans är. Obalansen kan ha energiska orsaker, t.ex huvudvärk som orsakas av överdriven stress, eller så kan det finnas en patologisk orsak, t.ex huvudvärk orsakad av en cirkulationsrubbning. Vi ser de begynnande stadierna i ett sjukdomstillstånd, när sjukdomen just börjat utvecklas och de kliniska symptomen fortfarande är frånvarande. Vi testar mikrofloran i olika organ (bakterier, virus och svampar), vilket gör det möjligt för en specialist att rekommendera ett hälsoprogram som sätter stopp för sjukdomens utveckling och övergång till det kliniska stadiet. På detta sätt förhindras effektivt en sjukdom genom att stoppa dess utveckling.

bottom of page