top of page

EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN ORD

För många är det en nyhet att det finns teknik som kan läsa av hur vår kropp mår med hjälp av triggersensorer. Tekniken i sig är däremot gammal. Det började redan på 50-talet då både vetenskapsmän från Ryssland och Tyskland tittade på alternativa metoder att läsa av vår kropp. Tekniken har med dagens digitala utveckling förfinats och idag har vi möjligheten att i realtid se hur vår kropp mår.

MEDICINSK LITTERATUR

Information som hjälper dig att förstå hur NLS-diagnosik fungerar och lär dig hur den skiljer sig från andra metoder (NMR, CT och ultraljud).

Länkar

Medicinsk litteratur

International Academy of non-linear diagnostic systems

Information in the Structure of the Universe

Internet Scientific Publications

Böcker om bioresonans

Bioresonance: a New View of Medicine

HUR DET FUNGERAR

Detaljerad information om hur tekniken fungerar kan du läsa mer om här:

Bakgrund till avläsning

MEDIA
bottom of page